Soproni Református Egyházközség Honlapja

Kapuvári Református Leányegyházközség

2020-10-31 /

Elérhetőségek:


Lelkész: Dr. Vladár Gábor lelkész


Telefon: 06/99-523-308; e-mail: reformatus.sopron@gmail.com


Főgondnok: Dr. Ballagi Farkas


Telefon.: 06-30/228-9567; e-mail: lupusz@m-kabel.hu


Istentiszteletek Kapuváron:


Helye: Lumnitzer Sándor Kórház-Rendelőintézet kápolnája (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.)


Ideje: a hónap első vasárnapján és ünnepnapokon 17.30-kor


Gyülekezeti hittanóra: az istentisztelettel egy időben


 


Istentiszteletek a 2020. évben:


2020. február 2.


2020. március 1.


2020. április 12., Húsvét I. napja A járványhelyzetre való tekintettel elmarad.


2020. május 3. - A járványhelyzetre való tekintettel elmarad.


2020. május 31., Pünkösd I. napja – A járványhelyzetre való tekintettel elmarad.


2020. június 1., Pünkösd II. napja, hétfőn 10 órakor – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával Sarródon a Lászlómajor Látogatóközpontban


2020. június 7. - Konfirmációi ünnepi istentisztelet és fogadalomtétel


2020. július 5.


2020. augusztus 2.


2020. szeptember 6. – Úrvacsorai istentisztelet


2020. október 4.


2020. november 1.


2020. december 6.


2020. december 25., Karácsony I. napja – Ünnepi úrvacsorai istentisztelet