Soproni Református Egyházközség Honlapja

Kapuvári Református Leányegyházközség

2021-10-16 /

Elérhetőségek:


Lelkész: Dr. Vladár Gábor lelkész


Telefon: 06/99-523-308; e-mail: reformatus.sopron@gmail.com


Főgondnok: Dr. Ballagi Farkas


Telefon.: 06-30/228-9567; e-mail: lupusz@m-kabel.hu


Istentiszteletek Kapuváron:


Helye: Lumnitzer Sándor Kórház-Rendelőintézet kápolnája (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.)


Ideje: a hónap első vasárnapján és ünnepnapokon 17.30-kor


Gyülekezeti hittanóra: az istentisztelettel egy időben


 


Istentiszteletek a 2021. évben:


2021. február 7.


2021. március 7.


2021. április 4., Húsvét I. napja – Úrvacsorai ünnepi istentisztelet


2021. május 2.


2021. május 23., Pünkösd I. napja – Úrvacsorai ünnepi istentisztelet, konfirmáció


2021. május 24., Pünkösd II. napja, hétfőn 10 órakor – Úrvacsorai ünepi istentisztelet


2021. június 6.


2021. július 4.


2021. augusztus 1.


2021. szeptember 5. – Úrvacsorai újkenyéri istentisztelet


2021. október 3.


2021. november 7.


2021. december 5.


2021. december 25., Karácsony I. napja – Ünnepi úrvacsorai istentisztelet