Soproni Református Egyházközség Honlapja

Kapuvári Református Leányegyházközség

2022-12-03 /

Elérhetőségek:


Lelkész: Dr. Barta Zsolt lelkipásztor


Telefon: 06/99-523-308; e-mail: reformatus.sopron@gmail.com


Főgondnok: Dr. Ballagi Farkas


Telefon.: 06-30/228-9567; e-mail: farkasballagi@gmail.com


Istentiszteletek Kapuváron:


Helye: Lumnitzer Sándor Kórház-Rendelőintézet kápolnája (9330 Kapuvár, dr. Lumniczer S. u. 10.)


Ideje: a hónap első vasárnapján és ünnepnapokon 17.30-kor


Gyülekezeti hittanóra: az istentisztelettel egy időben


 


Istentiszteletek a 2022. évben:


2022. február 6.


2022. március 6.


2022. április 3.


2022. május 17., Húsvét I. napja - Úrvacsorai ünnepi istentisztelet


2022. május 1.


2022. június 5., Pünkösd I. napja - Úrvacsorai ünnepi istentisztelet, konfirmáció


2022. június 6., Pünkösd II. napja, hétfőn 10 órakor - Úrvacsorai ünepi istentisztelet


2022. július 3.


2022. augusztus 7.


2022. szeptember 4. - Úrvacsorai újkenyéri istentisztelet


2022. október 2.


2022. november 6.


2022. december 4.


2022. december 25., Karácsony I. napja - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet2