Soproni Református Egyházközség Honlapja

Református hit- és erkölcstan az állami és önkormányzati iskolákban 2019-2020. tanévben

2020-03-31 /


NYÍLT LEVÉL A SZÜLŐKHÖZ ÉS A NAGYSZÜLŐKHÖZ:

Kedves Szülők és Nagyszülők!


A közoktatási törvény szerint az állami és önkormányzati általános iskolákban, valamint a hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumokban kötelező jelleggel választható a református egyházunk által szervezett hit- és erkölcstan.


Kérjük a Szülőket, hogy amikor 2020. március 1 – április 30. között beíratják 1. osztályos gyermekeiket a 2020/21-es tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket református hit- és erkölcstan órára íratják be. Ugyanezt kérjük az 5. évfolyamra belépő tanulók szüleitől is. Ők is nyilatkozzanak úgy, hogy gyermekük számára a református hit- és erkölcstan órát választják. Ennek határideje: 2020. május 20.


A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük a Szülőket, hogy abban az esetben is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük még nem volna megkeresztelve. Ezt a hiányt gondos előkészülettel pótolni tudjuk.


Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre.                                   Telefonszámunk: 06-99/523-308                                                                                   E-mail címünk: reformatus.sopron@gmail.com


Testvéri köszöntéssel:                                                                                                  Vladár Gábor lelkipásztorTovábbi információk a Magyarországi Református Egyház honlapján:


www.reformatus.hu/hittan/


A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap, a törvényi háttértől kezdve a szülők által feltett gyakran ismételt kérdésekig. Betekintést ad a református hittanórák világába, módszertanába és mindennapjaiba, hogy láthassa: Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!


 

Csatolt dokumentumok
Szülői nyilatkozat 2019/2020. tanév ( 29.0 KB )